Logo mooilaarbeek.nl
<p><em>&nbsp;Frank van Elderen is naast voorzitter en &#39;gezicht&#39; van de Dorpsraad Lieshout ook permanent bezig met de (winkel)voorzieningen in Lieshout.</em></p>   | Fotonummer: 2673e2

 Frank van Elderen is naast voorzitter en 'gezicht' van de Dorpsraad Lieshout ook permanent bezig met de (winkel)voorzieningen in Lieshout.

Dorpsraad Lieshout blij met terugkeer geldautomaat

Lieshout - De geldautomaat is weer terug in Lieshout. Nadat deze enige automaat van het dorp enkele maanden geleden bij een inbraak in het Dorpshuis ‘buiten gebruik’ raakte, is deze gelukkig weer terug. Een geldautomaat is een van de vele voorzieningen die een dorp als Lieshout nodig heeft om de leefbaarheid intact te houden. ‘Voorzieningen’ zijn dan ook een permanent aandachtsveld voor de Dorpsraad.

Aandacht
Naast ‘verkeer en verkeersveiligheid’, ‘zorg en welzijn’ en ‘wonen’ zijn ‘(winkel)voorzieningen’ ook steeds in beeld bij de Dorpsraad Lieshout. De Doprsraad heeft ze zelfs zo belangrijk gemaakt dat ze de permanente aandacht krijgen. Frank van Elderen heeft dit aandachtsveld in zijn portefeuille zitten en dus kon hij de andere leden van de Dorpsraad verblijden met de boodschap dat de defecte geldautomaat weer voor gebruik beschikbaar komt. Hierdoor is deze voorziening weer in ere hersteld.

Voorzieningen
Dorpsraad Lieshout wil graag een belangrijke rol spelen in het behoud en verbeteren van (winkel)voorzieningen in de kern Lieshout en de rest van Laarbeek. Winkels en andere voorzieningen (als een veilige en goed bereikbare geldautomaat) spelen immers een belangrijke rol om de leefbaarheid intact te houden in het dorp. Om die reden neemt de Dorpsraad initiatieven om te stimuleren tot lokale aankopen (bijv. door een welkomstpakket aan te beiden bij nieuwe bewoners). De dorpsraad legt hiervoor ook connecties met ondernemersverenigingen (LIMO) en ook het Centrummanagement, dat voor héél Laarbeek functioneert, is een belangrijke gesprekspartner.

Niet alleen winkels
Ook andere voorzieningen als tandarts, dierenarts, huisartsen(post), apotheek en drogist zijn van groot belang. Net als basisschoolvoorzieningen, kinderopvang, speeltuinen en openbaar vervoer voorzieningen. Ook wordt er gekeken naar de voorzieningen die niet in Lieshout, maar wel in Laarbeek kunnen komen of behouden blijven. Een actualiteit als het vervangen van de defecte geldautomaat heeft daarom de aandacht, naast alle grote ontwikkelingen die er in het dorp spelen op het gebied van (winkel)voorzieningen. Het plan op de Heuvel is van een heel andere orde van grootte, maar eveneens van belang om de leefbaarheid van de kern te behouden en daar waar mogelijk te verbeteren. Om die reden is Frank ook nauw aangesloten bij de ontwikkeling van het plan voor herinrichting van de Heuvel, waarbij nadrukkelijk ook (winkel)voorzieningen aan de orde komen.

Heeft u vragen over dat (winkel)voorzieningen in of om Lieshout of initiatieven waar de dorpsraad bij kan ondersteunen ? Kijk dan op www.dorpsraad-lieshout.nl en leg uw vragen en initiatieven bij hen neer. Zij ondersteunen u graag met raad en daad en helpen u naar het juiste loket.

Meer berichten