Zorg om het Dorp bedankt vrijwilligers
Logo mooilaarbeek.nl
De vrijwilligersavond in 2020 kon vorig jaar in januari nog wel doorgaan.   | Fotonummer: 1c2d61
De vrijwilligersavond in 2020 kon vorig jaar in januari nog wel doorgaan. (Foto: )

Zorg om het Dorp bedankt vrijwilligers

Mariahout - Graag had het bestuur van Zorg om het Dorp haar vrijwilligers persoonlijk willen bedanken voor hun inzet in 2020. Helaas kan de vrijwilligersavond in januari geen doorgang vinden. Dat betekent geen gezellige bijeenkomst en geen overzichtsfilm over 2020. Het bestuur streeft ernaar om vóór de zomervakantie toch nog een bijeenkomst te organiseren.

2020 een ‘raar’ jaar
Afgelopen jaar stond in het teken van ‘plannen maken die uiteindelijk geen doorgang konden vinden’. Bestuursleden en de werkgroepleden onderhielden zoveel mogelijk onderling contact om activiteiten op touw te kunnen zetten. Er werden draaiboeken gemaakt, zelfs coronaproof. Helaas vonden evenementen noodgedwongen geen doorgang. We denken dan aan Koningsdag, Kermis, aangepaste Sinterklaas, Alleengaanden/alleenstaande activiteiten, Koken voor … , thema-avond over de Toekomst van Mariahout, Jaarvergadering enz.
Gelukkig werd er in 2020 achter de schermen toch hard gewerkt. Zo werd de beweegtuin verhard, vond de vrijwilligersavond (van januari) plaats, werden de wandelroutes onderhouden, werd er met B&W gefietst over de zandpaden om te kijken of deze ‘fietsbaar’ gemaakt konden worden. Ook de handwerkgroep was zoveel als mogelijk actief op de maandagmiddag. Het dorpsondersteuningsteam bleef meedenken over de leefbaarheid en ondersteuning van haar dorpsgenoten. Tevens werden 4/5 mei en 18 september herdacht en gevierd in ons dorp. Het bestuur sprak in bij commissie-vergaderingen van de gemeente Laarbeek. Zij bezocht, samen met contactpersonen, gemeentelijke e.a. vergaderingen; indien noodzakelijk ook digitaal.

De beste wensen
Het bestuur van Zorg om het Dorp wil haar vrijwilligers en leden alle goeds toewensen voor het komende jaar. Blijf gezond. Dat geldt ook voor de overige inwoners van Mariahout. Wilt u ook op de hoogte blijven via Nieuwsflitsen en Nieuwsbrieven van Zorg om het Dorp wordt dan lid van de dorpsvereniging. Leden betalen, als ze gebruik maken van de ZOD-ledenactiebonnen, slechts € 2,50 per jaar. Sluit u aan; samen werken we aan een leefbaar Mariahout.

Meer berichten