Logo mooilaarbeek.nl
   | Fotonummer: d4b609

De school als kijkdoos

  Onderwijs

Beek en Donk - Gedurende de herfstvakantie (16 t/m 25 oktober) is door de ramen van OBS Het Klokhuis een tentoonstelling te zien met het thema 'En toen?', het thema van de Kinderboekenweek. Ook zijn er groepen die werk hebben opgehangen wat voort is gekomen uit de TOP-tweedaagse die eind september heeft plaatsgevonden.

Tijdens deze tweedaagse hebben er veel groepsvormende activiteiten plaatsgevonden waarin kinderen zichzelf, de leerkracht, en elkaar beter hebben leren kennen. De ramen aan de buitenkant van de school (aan de voorkant en grenzend aan het kleuterplein) zijn gevuld met werkjes die de kinderen graag willen laten zien. Door Corona komen er momenteel bijna geen ouders in de school en zouden we een tentoonstelling hebben zonder publiek. Door alles aan de buitenkant zichtbaar te maken is de tentoonstelling niet alleen te bewonderen voor ouders, maar tevens voor eenieder die geïnteresseerd is.

Een aantal kinderen uit de groepen 7/8 hebben een (taal)opdracht gekregen en zijn aan de slag gegaan om een heuse audiotour op te nemen om de tentoonstelling te kunnen begeleiden. Deze audiotour is te beluisteren via de website van de school.

Meer berichten