Logo mooilaarbeek.nl
Stan Hendriks   | Fotonummer: 95f67e
Stan Hendriks

Sportcoaches op de kinderdagverblijven in Laarbeek

  Sport

Laarbeek - Inmiddels maken er veel kinderdagverblijven gebruik van de sportlessen van Laarbeek Actief. In 2017 werd voor het eerst door een aantal kinderdagverblijven gebruik gemaakt van de inzet van Sportcoaches van Laarbeek Actief. Ondertussen zijn er ontzettend veel organisaties in Laarbeek aangesloten en enthousiast gebleven! Er worden professionele vakleerkrachten ingezet om lessen te verzorgen voor de kinderen die gebruik maken van de opvang. Op deze manier maken de kinderen kennis met verschillende sporten en krijgen zij al op jonge leeftijd plezier in bewegen.

De sportcoaches geven op deze manier een kwaliteitsimpuls aan het bewegingsonderwijs en leggen verbindingen met sportverenigingen en andere sportaanbieders in Laarbeek. De sportcoaches zijn afkomstig van Lifestylecenter Laarbeek en de LEV-groep. Zij zorgen samen voor sportaanbod in de kinderopvang, tussentijdse opvang en buitenschoolse opvang.

Het overkoepelende doel van Laarbeek Actief is om zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Laarbeek structureel te laten bewegen. De basis van het structureel bewegen begint op jonge leeftijd. Het beweegprogramma voor het kinderdagverblijf en de gymlessen voor de buitenschoolse opvang moet de basis zijn van het structureel bewegen. “We willen het kind plezier van bewegen laten ervaren, de ontwikkeling op een zo’n breed mogelijk vlak stimuleren en het kind kennis laten maken met zo veel mogelijk nieuwe bewegingen, sporten en verenigingen”, zegt Stan Hendriks, sportcoach van Laarbeek Actief.

De inzet van sportcoaches wordt mede mogelijk gemaakt door de rijkssubsidie Brede Impuls combinatiefuncties. De gemeente blijft sportcoaches inzetten die opereren op het raakvlak van sport, verenigingen, sociaal domein en onderwijs. Mede dankzij de inzet van de sportcoaches is de afgelopen jaren een enorme impuls gegeven aan het sporten en bewegen tijdens en na schooltijd.

Meer berichten